Tühistamine ja privaatsuspoliitika

Broneerimine
Soodushinnaga tubade saamiseks tuleb broneering teha selle kodulehe kaudu, otse hotellist broneerides need hinnad ei kehti. 12 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist saadetakse automaatne kinnituskiri Teile e-kirjaga aadressile, mille sisestasite broneeringu käigus. Eraldi kirjaga saate arve, kuhu on märgitud pangaülekande rekvisiidid.

Maksmine
Broneerimissüsteem loob arve automaatselt, see tuleb tasuda pangaülekandega Publicon OÜ-le. Ülekanne tuleb sooritada eurodes, kõik ülekandetasud tuleb tasuda osalejal. Ülekande kirjeldusse palume märkida osaleja perekonnanime ja arve numbri, kuna tuvastamatuid ülekandeid ei ole võimalik arvesse võtta. Kui sama ülekandega on makstud mitu arvet, palume ära märkida kõik arvenumbrid. Maksetähtaeg on automaatselt 10 päeva, kuid kui vajate pikemat maksetähtaega, võtke palun ühendust majutuse sekretariaadiga. Kui maksetähtaeg on ületatud, siis on majutuse sekretariaadil õigus Teie broneering kustutada.

Makse saaja: Publicon OÜ
Aadress: Väike-Turu 8, 51013 Tartu
Panga andmed: 
Swedbank, Liivalaia 8, Tallinn
IBAN:  EE742200221050463939​
SWIFT/BIC: HABAEE2X

Tühistamine
Tühistamistingimused: Majutuse tühistamiskuupäevad on iga hotelli all eraldi välja toodud. Kui tühistate majutuse enne seda kuupäeva, tagastatakse makstud summa, millest võetakse maha 25€ käsitlustasu. Kui tühistate majutuse pärast antud kuupäeva, siis raha tagastamisele ei kuulu. Tühistamissoovid palume saata kirjalikult majutuse sekretariaadile oigus100@publicon.ee.
Ürituse korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi mistahes ajal. Programmimuudatustest tulenevate majutuse tühistamise korral ei kuulu makse tagastamisele.
Broneeringutes saab teha nimemuudatusi. Palume need raporteerida kirjalikult majutuse sekretariaadile kuni hiljemalt nädal enne ürituse algust.

Privaatsuspoliitika
Õigusteaduskonna vilistlaste kokkutuleku majutust broneerides küsime Teie käest isiklikku teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie nime, e-postiaadressi, aadressi ja asutust. Kui olete majutuse broneerinud, siis Te ei ole meile anonüümne. Majutuse sekretariaat saab ning salvestab automaatselt teavet, mis tuleb meie serverisse Teie brauserist, sealhulgas IP aadress, teave küpsiste kohta ning veebileht, mida külastasite. 
Majutuse sekretariaadile on vajalik informatsioon majutuse broneeringu teinud osaleja pangaülekannete kohta majutuse osas. Sel juhul on vajalik täita arvele minevad väljad koos nime, asutuse ja aadressiga.
Majutuse sekretariaat on veebilehe kaudu kogutud teabe ainuomanik. Majutuse sekretariaat kasutab osaleja poolt sisaldatud isikuandmeid ainult õigusteaduskonna vilistlaste kokkutuleku raames.

Publicon OÜ salvestab registreeruja andmed oma andmebaasi ka juhul, kui registreeringut/broneeringut lõpule ei viida. Katkestatud registreeringud ning registreeruja andmed kustutakse andmebaasist 14 päeva möödudes. Enne andmete kustutamist on Publicon OÜ-l õigus pooleli jäetud registreeringu sisestajaga vormis olevaid kontaktandmeid kasutades ühendust võtta seoses õigusteaduskonna vilistlaste kokkutulekuga. 
Publicon OÜ-l on kohustus säilitada isikuandmeid 5 aastat.
Kui Te ei nõustu andmete töötlemise või säilitamise tingimustega, saate oma nõusoleku tagasi võtta, kuid see toob kaasa ka broneeringu tühistamise.

Broneeringut tehes palutakse Teil kinnitada, et olete käesolevaid tühistamistingimusi ja privaatsuspoliitikat lugenud.

Kõiksugused majutusega seonduvad küsimused palume saata:

Publicon OÜ
Telefon: +372 740 4095
E-mail: oigus100@publicon.ee